FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनसम्म निशुल्क र ३५ दिनपछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१.आमा र बुबाको नागरिकताको फोटोकपि

२. सूचकको नागरिकताको फाेटाेकपि

३.विबाह दर्ता

४. निबेदन फारम

५. बच्चाको फाेटाे २ प्रत्रि

नमुना फाराम तथा अन्य: