FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम ।

७९/८० 06/27/2022 - 17:35 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब.२०७८/०७९ को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/29/2021 - 06:33 PDF icon १.-४. आ.व. ०७८-०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य 2.pdf

आ‍.व. २०७५/७६ को बजेट

७५/७६ 12/21/2020 - 15:42 PDF icon आ.व २०७५/७६ को बजेट बिनियोजन खप्तडछान्ना गा.पा.

आ.ब. २०७७/०७८ को रातो किताब

७७/७८ 12/21/2020 - 13:46 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका आ ब २०७७/०७८का योजनाहरु

निति , कार्यक्रम तथा बजेट २०७७/७८

७७/७८ 07/13/2020 - 14:09 PDF icon budget final kc gapa.pdf

नेपाल सरकारको सशर्त कार्यक्रम

७६/७७ 03/30/2020 - 15:32 PDF icon १३. नेपाल सरकारको सशर्त कार्यक्रम.pdf

गैरसरकारी स‌ंस्थाहरुको कार्यक्रम

७६/७७ 03/30/2020 - 15:27 PDF icon गैरसरकारी स‌ंस्थाहरुको कार्यक्रम.pdf

स‌‌ंघिय राजश्व वाँडफाँड

७६/७७ 03/30/2020 - 14:19 PDF icon स‌‌ंघिय राजश्व वाँडफाँड.pdf

प्रदेश सरकार समानिकरण बजेट

७६/७७ 03/30/2020 - 14:14 PDF icon प्रदेश सरकार समानिकरण बजेट.pdf

आ.ब. २०७६/०७७ को निति ,कार्यक्रम तथा बजेट मन्तव्य

७५/७६ 11/16/2019 - 13:00 PDF icon निति ,कार्यक्रम तथा बजेट मन्तव्य

Pages