FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०।०८१ को रातो किताव

09/28/2023 - 15:15 PDF icon आ व २०८०।०८१ को रातो किताव.pdf

फागुन सम्मको खर्च विवरण

७९/८० 03/13/2023 - 16:04 PDF icon खर्च विवरण.pdf

आ.ब २०७९।०८० रातो किताव

७९/८० 09/27/2022 - 11:01 PDF icon रातो किताव २०७९।०८०.pdf

आ.ब. २०७७/०७८ को रातो किताब

७७/७८ 12/21/2020 - 13:46 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका आ ब २०७७/०७८का योजनाहरु

आ.ब.२०७७/०७८ मा कार्यान्वयन हुने योजनाहरु

७७/७८ 12/07/2020 - 15:14 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका आ ब २०७७/०७८का योजनाहरु

बार्षिक बिकास कार्यक्रम गाउँपालिका स्तर

७६/७७ 03/30/2020 - 14:05 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम गाउँपालिका स्तर.pdf

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का योजनाहरु

७५/७६ 11/06/2018 - 14:07 PDF icon योजना खप्तडछान्ना गाउँपालिका.pdf