FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:58 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७८
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:56 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७८
भवन निर्माण तथा नक्सापास परामर्श सेवाकार्य बिधि २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:55 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको भवन निर्माण तथा नक्सापास परामर्श सेवाकार्य बिधि २०७८
बाल गृह सञ्चालन कार्यबिधि २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:52 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको बाल गृह सञ्चालन कार्यबिधि २०७८
स्थानियतहमा वातावरण तथा प्राकृर्तिक स्रोतको सँरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:50 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको स्थानियतहमा वातावरण तथा प्राकृर्तिक स्रोतको सँरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७८
बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:47 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७८
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यबिधि २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:45 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यबिधि २०७८
फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावलि २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:43 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावलि २०७८
आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:42 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको आर्थिक ऐन २०७८
न्यायिक समिति (कार्यबिधि सम्बन्धि) ऐन ७५/७६ 05/09/2021 - 19:26 PDF icon nyayik samiti.pdf

Pages