FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/14/2024 - 21:33 PDF icon Child safeguarding Policy of Khaptadchhanna_updated 20 Feb 2024.pdf
खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ८०/८१ 02/05/2024 - 12:25 PDF icon खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता ब्यवस्थापन निर्देशिका.pdf
खानेपानी योजना संचालन तथा मर्मत सम्भार ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ ८०/८१ 02/05/2024 - 12:22 PDF icon खानेपानी योजना संचालन तथा मर्मत सम्भार ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६.pdf
गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/03/2023 - 16:57 PDF icon गाउँपालिका साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०८०.pdf
गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी ऐन, २०८० ८०/८१ 08/03/2023 - 16:56 PDF icon गाउँपालिकाकोसाझेदारीमा कार्यक्रम संचालन ऐन २०८०.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सचालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/15/2023 - 12:56 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सचालन कार्यविधि २०७९.pdf
शैक्षिक अनुदान सहायकता सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/15/2023 - 12:55 PDF icon सामुदायी विद्यालयहरुमा शैक्षिक अनुदान सहायता कार्यविधि २०७९.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 07/15/2023 - 12:53 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
विपद ब्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा राहात कोष सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/15/2023 - 12:53 PDF icon विपद ब्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा राहात कोष कार्यविधि २०७५.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 07/15/2023 - 12:51 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र स‌चालन सम्वन्धि कार्यविधि २०८०.pdf

Pages