FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा ऐन ७५/७६ 10/16/2022 - 11:29 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
खेलकुद विकास ऐन २०७९ ७८/७९ 07/13/2022 - 13:10 PDF icon खेलकुद.pdf
जलस्रोत्र नियमावली २०७९ ७८/७९ 07/12/2022 - 14:17 PDF icon जलस्रोत्र नियमावली.pdf
जलस्रोत्र ऐन २०७९ ७८/७९ 07/12/2022 - 14:17 PDF icon जलस्रोत्र ऐन.pdf
खानेपानी तथा सरसफार्इ उपभोक्ता समिति ७८/७९ 07/12/2022 - 14:16 PDF icon खाेपानी तथा सरसफार्इ उपभोक्ता समिति.pdf
खानेपानी सरसफार्इ तथा स्वच्छता ब्यवस्थापन निर्देशिका ७८/७९ 07/12/2022 - 14:14 PDF icon खानेपानी सरसफार्इ तथा स्वच्छता ब्यवस्थापन निर्देशिका.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:58 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७८
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:56 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७८
भवन निर्माण तथा नक्सापास परामर्श सेवाकार्य बिधि २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:55 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको भवन निर्माण तथा नक्सापास परामर्श सेवाकार्य बिधि २०७८
बाल गृह सञ्चालन कार्यबिधि २०७८ ७७/७८ 07/17/2021 - 18:52 PDF icon खप्तडछान्ना गाउँपालिकाकाको बाल गृह सञ्चालन कार्यबिधि २०७८

Pages