FAQs Complain Problems

विवहा दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सूचकको नागरिकताको फाेटाेकपि

२. दुलाह र दुलहिको नागरिकताको फाेटाेकपि

३.

नमुना फाराम तथा अन्य: