FAQs Complain Problems

सावजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परिक्षणमा सहजिकरण गर्नका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

यस खप्तडछान्ना गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य चाौकीहरुको  सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परिक्षणमा सहजिकरण गर्नका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: