FAQs Complain Problems

मुत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनसम्म निशुल्क र ३५ दिनपछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१.जन्म दर्ता प्रमाणपत्र

२. मृतकको नागरिकताको फोटोकपि

३. सूचकको नागरिकताको फाेटाेकपि

नमुना फाराम तथा अन्य: