FAQs Complain Problems

७८/७९

सावजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परिक्षणमा सहजिकरण गर्नका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

यस खप्तडछान्ना गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य चाौकीहरुको  सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परिक्षणमा सहजिकरण गर्नका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना । 

दस्तावेज: 

Pages