FAQs Complain Problems

पिछडिएको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१० मि.
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन हेर्न व्यक्ति
सेवा दिने कार्यालय: 
प्रशासन फाँट
सेवा शुल्क: 
रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निबेदन

२. नागरिकताको फाेटोकपि