FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना हेर्ने व्यक्ति
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना शाखा
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. वडा कार्यालयको सिफारिस

२. उपभोक्ता  समिति गठनको को माईनुटको फोटोकपि

३. उपभोक्ता समितिमा रहेको सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरुको नागरिकताको फोटोकपि

४. उपभोक्त समितिका अध्यक्ष,सचिब र कोषाध्यक्षको अनिवार्य उपस्थिति

५. योजन सम्झौता गरिपाउँ भनि लेखेको निबेदन

नमुना फाराम तथा अन्य: